What you see... is what you get!

Nissan Juke

BMW 1-serie

Theoretische bijscholing

Opweg Verkeersopleidingen biedt diverse theoretische bijscholingscursussen welke gegeven worden in Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom en Tilburg. Vanaf 5 personen verzorgen wij de cursussen op locatie. Gedurende 2017 zullen er meer theoretische bijscholingsdata volgen en het kan voorkomen dat cursussen veranderen van onderwerp.

U kunt bij Opweg Verkeersopleidingen deelnemen aan de volgende theoretische bijscholingscursussen:


49; Meervoudige intelligentie in de rijinstructie (Deze bijscholing is zelf ontwikkeld door Opweg Verkeersopleidingen en heeft een duur van 2 dagdelen).

Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

·       De rijinstructeur kan benoemen, beschrijven en verklaren wat meervoudige intelligentie inhoudt, welke vormen er zijn en wat het belang is van een goede kennis hiervan.

·       Hij is in staat d.m.v. “de echte Ik” de intelligenties te herkennen, de leerling hiervan bewust te maken en zijn les hierop aan te passen.

·       De rijinstructeur weet wat mentale weerbaarheid is en hoe je dit kunt bevorderen.

·       Hij kan het verband leggen tussen MI en de mentale weerbaarheid.

·       De rijinstructeur leert hoe hij deze kennis kan toepassen in de praktijk.


Waarom deze bijscholing?
Goed onderwijs is essentieel voor alle leerlingen. Deze wordt gecreëerd door enthousiaste rijinstructeurs, die in betrokken interactie met leerlingen op een gevarieerde manier systematisch de leerlingen laten leren en ontwikkelen. De theorie van psycholoog Howard Gardner, waar hij uitgaat van 8 intelligenties (MI), kan hierbij een praktisch hulpmiddel zijn en is makkelijk te integreren in je manier van lesgeven. Zodoende kun je op maat lesgeven.

 

43; Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer (Deze cursus heeft een duur van 2 dagdelen)
Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

  • Inzicht in alcoholgebruik, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid, slaapdeprivatie in combinatie met het rijgedrag tijdens rijles en het besturen van voertuigen. U kunt dit zelf ervaren door gebruik van onze zogenaamde alcoholbril en drugsbril.
  • Het vroegtijdig signaleren van het gebruik van genoemde middelen draagt bij aan een hogere verkeersveiligheid.
  • De rijinstructeur kan tijdens de rijlessen de leerlingen bewust(er) maken van de invloed en de gevolgen van het gebruik van deze middelen.


42; Leerlingvolgsysteem in de praktijk (Deze cursus heeft een duur van 2 dagdelen)

Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

  • De rijinstructeur kan benoemen/beschrijven/verklaren wat een leerlingvolgsysteem inhoudt.
  • De rijinstructeur moet in staat zijn om tijdens een praktijkles het bereikte niveau vast te stellen en te registreren op een instructievorderingenkaart

Kosten
De kosten voor de theoretische bijscholingen bedragen €120,- en zijn exclusief €20,- IBKI kosten. 

 

Cursusdata 2017 in Goes 

         
49 Meervoudige Intelligentie in de rijinstructie Maandag 11 Sept   Aanmelden
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Woensdag 27 Sept   Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Maandag 30 Okt   Aanmelden
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Woensdag 13 Dec   Aanmelden
         
*Cursusdata 2017 in Bergen op Zoom         
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Dinsdag n.n.b.   Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Dinsdag n.n.b.   Aanmelden
         
*Cursusdata 2017 in Tilburg           
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Donderdag n.n.b.   Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Donderdag n.n.b.   Aanmelden

* Overige data volgen nog voor Bergen op Zoom en Tilburg!