top of page

INHOUD BIJSCHOLINGEN

Onderwerp bijscholing:

Wat leert u tijdens de training:

Wat kunt u na de training:

Het RVV (28)

- Diverse begrippen uit het RVV

- De laatste wijzigingen in het RVV

- Onder andere parkeren, verlichting en verkeerstekens

- U bent up to date over de wijzigingen in het RVV

Leerlingvolgsysteem in de praktijk (42)

- Het verschil tussen het gewenste (vereiste) aanvangsniveau (door middel van de instructievorderingenkaart) en het feitelijke aanvangsniveau (gemeten in de praktijk)

- Juiste doelstelling van de les benoemen en dit na de les terug te koppelen op de instructievorderingenkaart

- Beschrijven wat ‘aansluiting met voorgaande lesonderwerpen’ inhoudt en verklaren waar op de instructievorderingenkaart deze relatie ligt

- Samen met de leerling de les in kaart brengen

Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer (43)

- Inzicht in het alcohol-, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid en slaapdeprivatie in combinatie met het rijgedrag tijdens de rijles en het besturen van voertuigen

- Gebruik van genoemde middelen te signaleren en kunt u de leerling bewuster maken van de invloed en gevolgen van het gebruik van deze middelen

- Kenmerken van gebruik bij (jongere) bestuurders herkennen en vroegtijdig signaleren

- Beschrijven en overbrengen wat de impact van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen is op het ongevalsrisico

- Verklaren wat de juridische gevolgen zijn voor de leerling en de instructeur van het gebruik van middelen tijdens de rijlessen

ADAS - Advanced Driver Assistance Systems (45)

- Wat de ADAS betekent
- Welke hulpsystemen er zijn
- Hoe de ADAS toegepast kan worden in de praktijk

- U bent op de hoogte van de modernste technologieën in de autobranche

- U weet welke ondersteunende systemen de praktijkexamenkandidaat mag gebruiken tijdens het examen

- De examenkandidaat optimaal begeleiden met het gebruik van ondersteunende systemen in de auto

Gesprekstechnieken (63)

- Welke gesprekstechnieken er zijn

- De gesprekstechnieken uitvoeren d.m.v. rollenspellen

- Leren omgaan met feedback geven en ontvangen 

- Door de praktische insteek krijgt u meer inzicht in het belang van een goede communicatie en zal uw feedback meer invloed hebben op het gewenste rijgedrag van de leerling

Basisopleiding RIS-instructeur 2.0 (67)

- De leerlingen op een efficiënte en effectieve manier begeleiden

- Het beoordelen van de vorderingen van de leerlingen

- Het geven van feedback op hun prestaties

- Inzicht in de MI theorie

- De RIS methodiek toepassen in de praktijk

RIS update 2.0 (68)

- De werkwijze van de app

- Invullen van een leskaart

- Taxonomie van Bloom

- De verbreding en vernieuwing toepassen in de praktijk

bottom of page