INHOUD BIJSCHOLINGEN

Onderwerp bijscholing:

Wat leert u tijdens de training:

Wat kunt u na de training:

Het RVV (28)

- Diverse begrippen uit het RVV

- De laatste wijzigingen in het RVV

- Onder andere parkeren, verlichting en verkeerstekens

U bent up to date over de wijzigingen in het RVV

Leerlingvolgsysteem in de praktijk (42)

- Het verschil tussen het gewenste (vereiste) aanvangsniveau (door middel van de instructievorderingenkaart) en het feitelijke aanvangsniveau (gemeten in de praktijk)

- Juiste doelstelling van de les benoemen en dit na de les terug te koppelen op de instructievorderingenkaart

- Beschrijven wat ‘aansluiting met voorgaande lesonderwerpen’ inhoudt en verklaren waar op de instructievorderingenkaart deze relatie ligt

Samen met de leerling de les in kaart brengen

Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer (43)

- Inzicht in het alcohol-, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid en slaapdeprivatie in combinatie met het rijgedrag tijdens de rijles en het besturen van voertuigen

- Gebruik van genoemde middelen te signaleren en kunt u de leerling bewuster maken van de invloed en gevolgen van het gebruik van deze middelen.

- Kenmerken van gebruik bij (jongere) bestuurders herkennen en vroegtijdig signaleren

- Beschrijven en overbrengen wat de impact van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen is op het ongevalsrisico

- Verklaren wat de juridische gevolgen zijn voor de leerling en de instructeur van het gebruik van middelen tijdens de rijlessen.

ADAS - Advanced Driver Assistance Systems (45)

- Wat de ADAS betekent
- Welke hulpsystemen er zijn
- Hoe de ADAS toegepast kan worden in de praktijk

- U bent op de hoogte van de modernste technologieën in de autobranche

- U weet welke ondersteunende systemen de praktijkexamenkandidaat mag gebruiken tijdens het examen

- De examenkandidaat optimaal begeleiden met het gebruik van ondersteunende systemen in de auto.

Meervoudige intelligentie in de rijinstructie (49)

- Wat de meervoudige intelligentie inhoudt

- Welke vormen van intelligentie er zijn

- Wat mentale weerbaarheid is, hoe dit bevorderd kan worden en wat de relatie is tussen meervoudige intelligentie en de mentale weerbaarheid.

- Alle kennis rechtstreeks toepassen in de praktijk

-   Door gebruik te maken van ‘’de echte ik’’ bent u in staat om de intelligenties te herkennen, de leerling hiervan bewust te maken en de les hierop aan te passen

Gesprekstechnieken (63)

- Welke gesprekstechnieken er zijn

- De gesprekstechnieken uitvoeren d.m.v. rollenspellen

- Leren omgaan met feedback geven en ontvangen 

- Door de praktische insteek krijgt u meer inzicht in het belang van een goede communicatie en zal uw feedback meer invloed hebben op het gewenste rijgedrag van de leerling.

Het RVV (28):

Tijdens deze cursus staan de wetswijzigingen in het RVV centraal. Hierdoor bent u up-to-date met de nieuwste veranderingen in het verkeer en kunt u dit toepassen tijdens de rijlessen.

Leerlingvolgsystemen in de praktijk (42):

De rijinstructeur begeleidt leerlingen in hun rijontwikkeling. Om inzicht te krijgen in hun vorderingen is het essentieel deze in kaart te brengen. Zo weet u wat er goed gaat en waar nog aan gewerkt moet worden.  Tijdens deze cursus leert u wat het verschil is tussen het gewenste (vereiste) aanvangsniveau (door middel van de instructievorderingenkaart) en het feitelijke aanvangsniveau (gemeten in de praktijk). Daarnaast leert u een juiste doelstelling van de les te benoemen en dit aan het einde van de les ook terug te koppelen op de instructievorderingenkaart middels een niveau. Tot slot leert u te beschrijven wat ‘aansluiting met voorgaande lesonderwerpen’ inhoudt en verklaren waar op de instructievorderingenkaart deze relatie ligt. Na het volgen van de cursus bent u in staat om tijdens de rijles samen met de leerling de les in kaart te brengen.

Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer (43):

Alcohol, drugs en medicijnen hebben een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Het is daarom van belang de leerling bewust(er) te maken van de invloed en de gevolgen van het gebruik van deze middelen in het verkeer. Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in het alcohol-, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid en slaapdeprivatie in combinatie met het rijgedrag tijdens de rijles en het besturen van voertuigen. Door gebruik van een alcoholbril en drugsbril kunt u dit ook zelf ervaren. Daarnaast leert u het gebruik van genoemde middelen te signaleren en kunt u de leerling bewuster maken van de invloed en gevolgen van het gebruik van deze middelen. Na het volgen van deze cursus kunt u de kenmerken van gebruik bij (jongere) bestuurders herkennen en vroegtijdig signaleren. U kunt beschrijven en overbrengen wat de impact van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen is op het ongevalsrisico.  Tot slot kunt u verklaren wat de juridische gevolgen zijn voor de leerling en de instructeur van het gebruik van middelen tijdens de rijlessen.

ADAS (45):

Veel rijinstructeurs kopen tegenwoordig steeds modernere auto’s, met veel technologische snufjes en ondersteunende systemen voor het autorijden. Vanaf 1 januari 2016 staat het CBR toe dat praktijkexamenkandidaten ondersteunende systemen in de auto mogen gebruiken tijdens het praktijkexamen B. Deze ondersteunende systemen worden ook wel Advanced Drivers Assistance Systems (kortweg ADAS) genoemd. Deze systemen kunnen de leerling ondersteunen en helpen tijdens het autorijden. Het is daarom van belang om te weten welke systemen de rijtaak signaleren, informeren, waarschuwen, ondersteunen, corrigeren of overnemen. Een systeem dat de rijtaak overneemt is bijvoorbeeld de park assist. Dit systeem mag niet gebruikt worden tijdens het praktijkexamen. In deze cursus leert u wat de ADAS betekent, welke hulpsystemen er zijn en hoe de ADAS toegepast kan worden in de praktijk. In het tweede dagdeel van de cursus zal er met auto's gereden worden en zal er veel aandacht worden besteed aan de praktijk. Na het volgen van de ADAS bent u op de hoogte van de modernste technologieën in de autobranche, weet u welke ondersteunende systemen de praktijkexamenkandidaat mag gebruiken tijdens het examen en kunt u de examenkandidaat optimaal begeleiden met het gebruik van ondersteunende systemen in de auto.

Meervoudige intelligentie in de rijinstructie (49):

Deze cursus is zelf ontwikkeld door Opweg Verkeersopleidingen. Goed onderwijs is voor al uw leerlingen essentieel. Deze wordt gecreëerd door enthousiaste rijinstructeurs, die in betrokken interactie met leerlingen op een gevarieerde manier systematisch de leerlingen laten leren en ontwikkelen. De theorie van psycholoog Howard Gardner, waar hij uitgaat van 8 intelligenties, kan hierbij een praktisch hulpmiddel zijn en is makkelijk te integreren in je manier van lesgeven. De Meervoudige intelligentie (kortweg MI genoemd) gaat uit van 8 verschillende typen intelligenties. Iedereen beschikt over deze intelligenties maar bij de ene leerling zal de ene intelligentie sterker ontwikkeld zijn dan bij de ander. Door de intelligentie te herkennen kunt u de leerling hier bewust van maken en uiteindelijk een les op maat geven. In deze cursus leert u wat de meervoudige intelligentie inhoudt, welke vormen er zijn en wat het belang is van een goede kennis hiervan. Vervolgens leert u ook wat mentale weerbaarheid is, hoe dit bevorderd kan worden en wat de relatie is tussen meervoudige intelligentie en de mentale weerbaarheid. Na het volgen van deze cursus kunt u alle kennis rechtstreeks toepassen in de praktijk.  

Door gebruik te maken van ‘’de echte ik’’ bent u in staat om de intelligenties te herkennen, de leerling hiervan bewust te maken en de les hierop aan te passen. Zo kun je per leerling goed en op maat lesgeven.

Gesprekstechnieken (63):

HERKENT U DIT?! U rijdt mee met een examen of tussentijdse toets en na afloop merkt u in het gesprek dat u iets heel anders heeft gezien dan de examinator. Hoe pakt u dit aan?

Tijdens de rijopleiding voer je verschillende gesprekken met zowel ouders, leerlingen, examinatoren en collega's. Elk gesprek vergt een andere gesprekstechniek. Met deze bijscholing leer je door middel van rollenspellen welke gesprekstechnieken er zijn en hoe je deze het best kunt voeren. Door de juiste gesprekstechnieken te hanteren is het gemakkelijker om doelgericht, kort en bondig maar vooral ook duidelijk een gesprek te voeren. Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de gesprekstechnieken en kunt u deze toepassen in de praktijk.